Dünya Ekonomisinde Yeni Bir Çağ: “Demir İpek Yolu”

“Tek Kuşak Tek Yol” projesi dahilinde, Çin’den çıkan yük treni –üzerindeki 42 konteynır yük ile-  Marmaray hattından geçerek kesintisiz olarak Avrupa’ya geçti. Prag’a ulaştığında yolculuğu sona erecek ki bu dünya ekonomisi açısından yeni bir çağın başlangıcıdır. 1487 yılında Avrupalı denizciler Ümit Burnu’nu keşfedince, tarihi İpek Yolu üzerinden, Asya-Avrupa arası ticaretin yolu da denizlere kaymıştı. Bu... Okumaya Devam et →

Tarafgirlik uğruna yalancılık etmek!

İşler kötüye gidiyormuş, Kredi derecelendirme kuruluşları böyle demiş... Dünyanın saygın kuruluşlarından olan Fitch Ratings, Türkiye’nin not görünümünü verdiği ‘BB-‘ notu ile “yatırım yapılabilir” seviyenin iki kademe altına düşürmüş… Bu saygın! kuruluşları tanımasak, sayardık belki... TOBB'un verilerine göre Martta 726, Nisanda 640 şirket kapanmışmış, tezvirat böyle sürüp gidiyor. Daha önce “istatistik verilere yalan söyletmek nasıl olur?”... Okumaya Devam et →

Arupa Merkez Bankası’nın Para Politikası Stratejisi ve Teorik Temelleri

Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) birincil amacı fiyat istikrarını sağlamaktır. Bu nedenle Eurosistem Euro Bölgesi’ndeki genel ekonomi politikalarını, fiyat istikrarı amacına zarar vermediği sürece destekler. Avrupa Merkez Bankası’nın para politikası stratejisi üç unsurdan oluşmaktadır: Fiyat istikrarı amacının kantitatif bir tanımlaması, M3 para stoku için referans değer ilanı ve diğer ekonomik ve finansal göstergelerin geniş tabanlı bir değerlendirmesi. Ayrıca, bu stratejinin maliye politikası desteği bulunmaktadır. ECB’nin para politikası stratejisinde para stoku yönetimi önemli bir yere sahip olmasına rağmen, strateji tek bir teorik görüşe dayanmamaktadır. Aksine, Monetarist, Keynesyen ve Yeni Klasik yaklaşımın pragmatik bir tarzda birleştirildiği görülmektedir.

İstatistik verilere yalan söyletmek nasıl olur?

İstatistik veriler usulüne uygun okunmaz ve değerlendirilmez ise doğru rakamlardan yanlış sonuçlar çıkartmak gayet normal karşılanmalıdır. Kamu yönetiminde veya şirket yönetiminde alt kademeler yapılan işi üst kademelere sunarken bu yanlış okumaları bilerek veya bilmeyerek yapmaktadır. Eğer bu iş bilerek yapılıyorsa, biz buna “ istatistik veriye yalan söyletmek” diyebiliriz.

Enflasyon Hedeflemesi Stratejisine Geçiş Bağlamında TC Merkez Bankası Bağımsızlığının Fonksiyonelliği

Dr. Bayram ÇOLAKOĞLU Özet: Enflasyon hedeflemesini uygulamak için iki ön koşul bulunmaktadır. Birinci- si, merkez bankalarının nominal hedeflerine ulaşabilmek için para politikası araçlarını serbestçe belirleyebilme gereği, yani merkez bankasının araç bağımsızlığına sahip olması; üstelik araç bağımsızlığının da fonksiyonel hale gelmesi gerekir. Bağımsızlığın fonksiyonel hale gelmesi için de mali baskınlığın hiçbir belirtisi olmamalı ve ülkenin mali... Okumaya Devam et →

Proaktiv İnsan

Etkili ve tarihte iz bırakan insanların en önemli özelliğinin proaktivite alışkanlığına sahip olduğunu söylersek, oldukça isabetli bir tesbitte bulunmuş oluruz. Pekiyi, nedir proaktivite alışkanlığına sahip olmak ya da onun tersi, reaktif bir alışkanlığa sahip olmak? “İnsanın sergilediği davranışın ardındaki itici gücün ne olduğu” sorusuna vereceğimiz cevap, onun nasıl bir insan olduğunun da cevabıdır. Davranışlarının ardında... Okumaya Devam et →

Üsküp ki Yıldırım Beyazıd Han Diyarıdır

Üsküp o kadar Türk o kadar Müslüman’dır ki kokusu sinmiştir toprağına. Benim için o yalnız bir şehir değildir; o Yahya Kemal’dir aynı zamanda. Zira Üsküp’e geldiğim gibi onu aradım adeta… “O yaşlarımda ben, Üsküp minarelerinden yükselen ezan seslerini duyarak, içim bu seslerle dolarak yetişiyordum. Ezan-ı Muhammedi başladığı zaman evimizde ruhanî bir sessizlik olurdu. Galiba Üsküp’ün... Okumaya Devam et →

İlk Söz…

Bir söz vardır, "sanatkar sanatını teşhir etmek ister" diye... Bu söz kim olursa olsun, insanın ürettiğini paylaşmak istemesini ifade eder. İster fiziki-elle tutulur, olsun; isterse mücerret-elle tutulmayan bir eser, fikir, bilgi olsun; fark etmez. Evlad-ı Fatihan diyarından ana vatana dönüş, zorluklar içinde aşılmış bir tahsil hayatı, iş hayatına akademik dünyadan giriş, özel sektörde eğitim, tekrar... Okumaya Devam et →

WordPress.com'da Blog Oluşturun.

Yukarı ↑